Het belang van een veiligheidsagent

agent

Voor een bewaker die eerder voor iemand werkt, gewoonlijk de eigenaar van de goederen die worden bewaakt, moet de bewaker de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar krijgen alvorens dit te doen. Een andere term die vaak wordt gebruikt is “lijfwacht”; de term “lijfwacht” wordt nu echter algemeen begrepen als een aparte baan als aannemer, in welk geval de bewaker geen lijfwacht is, maar werkt voor een derde partij, zoals een promotor, die verantwoordelijk is voor de geboden beveiliging.

Een bewaker die belast is met de bewaking van activa, zoals een bank, kan deze te voet of te paard beschermen, maar over het algemeen moet de bewaker nu een aanzienlijke som geld voor zijn diensten vragen. Om grote sommen geld binnen te halen, moet de bewaker vaak een uurtarief aanrekenen, of een deel van zijn honorarium opzijzetten om betalingen van bezorgde klanten veilig te stellen.

De taakomschrijving van een lijfwacht kan nog andere accessoires bevatten die de volledige taakomschrijving van dit beroep vormen, maar in de regel moet de lijfwacht lichamelijk geschikt zijn voor alle aspecten van de uitgeoefende functie. Aangezien een lijfwacht vaak zal moeten vechten tegen een bezettende vijand, is het noodzakelijk dat hij een speciale opleiding krijgt voor het hanteren van messen, vuurwapens en andere wapens. Hij zal ook moeten beschikken over een uitzonderlijk observatievermogen; hij zal zich in de omgeving moeten kunnen bewegen zonder gehinderd te worden door zware onbuigzame lijnen, en hij moet tegen diverse vormen van vermoeidheid kunnen. Aan deze bijkomende eisen wordt voldaan door de aard van de werkomgeving waarin de bewaker wordt tewerkgesteld.

Veel werkgevers organiseren speciale eenheden of andere manschappen voor de bescherming van belangrijke personen in het bedrijf. Om ervoor te Zorgbeveiliging dat de bewakers getraind en voorbereid zijn op deze taken, zal het bedrijf een strenge militaire opleiding voor hen organiseren, die uitgebreide fysieke en mentale training inhoudt. Deze training vindt plaats zowel voordat de rekruten voor het bedrijf beginnen te werken als op bepaalde aangewezen strategische locaties in het hele land, en is afhankelijk van de landen federale en staatswetten handhavingsinstanties.

Andere attributen die nodig zijn voor een beveiligingsbeambte die in een leidinggevende functie te werk wordt gesteld, zijn onder meer uitstekende communicatieve vaardigheden, het vermogen om complexe informatie te begrijpen en druk te herkennen, die allemaal nodig zijn voor de bescherming van de eigendommen en het personeel van dat bedrijfspersoon of kantoor. Naast andere functiebeschrijvingen moet een beveiligingsbeambte, die in een leidinggevende functie moet worden tewerkgesteld, ook een uitgebreide kennis hebben van alle juridische, technische en hand-tot-hand gevechtsvaardigheden. Andere taken van de veiligheidsbeambte

Naast het verzadigen van het gebied rond het bedrijfsterrein van zijn of haar werkgever met inlichtingenrapporten en gedetailleerde kaarten van de omgeving, moeten beveiligingsagenten ook de beveiligingssystemen in het gebied bemannen, zoals bewakingscamera’s en alarmsystemen. Daarnaast moet hij of zij onderzoek doen naar eventuele criminele activiteiten die in het gebied hebben plaatsgevonden, en kwesties met betrekking tot claims en rechtszaken afhandelen.

Specialisten op het gebied van executieve bescherming of lijfwachten worden ingezet in een breed scala van beroepen, waaronder de bescherming van bekende personen en de bescherming van grote infrastructuur zoals televisiestations, kerncentrales, universiteiten, ziekenhuizen, winkelcentra enzovoort. Voor de bescherming van beroemdheden, sportsterren en andere publieke figuren dragen zij valse cv’s, visitekaartjes, namen en adressen van contactpersonen bij zich.

Het is noodzakelijk dat een specialist in uitvoerende bescherming een voormalig lijfwacht is; dit komt omdat hij of zij de beroemdheid of belangrijke figuur zal begeleiden om elke nodeloze escalatie van conflicten te voorkomen. Zo zal de lijfwacht er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat de beroemdheid tijdens de hele reis veilig is, en in de tweede plaats dat de veiligheidsagent betrouwbaar is en geen informatie zal onthullen aan een derde persoon. Er kunnen verschillende specialiteiten zijn voor deze bewakers, zoals de bescherming van beroemdheden, die verantwoordelijk is voor het fysieke en psychologische welzijn van deze personen. Andere bodyguard posities omvatten die van een particuliere beveiligingsbeambte, die een particuliere beveiligingsbeambte plicht geeft aan een verscheidenheid van derden. Een beveiligingsbeambte zal kennis moeten hebben van speciale tactieken om het meeste uit zijn of haar baan te halen.

Vaak zullen bodyguards ook verantwoordelijk zijn voor het contact met de autoriteiten als een beroemdheid zich in een gebied bevindt dat een populair toeristisch gebied is. Beveiligers moeten ook worden getraind in het gebruik van vuurwapens, en het is aan te bevelen dat hoe vaardiger je wordt met vuurwapens, hoe groter de kans is dat je nodig bent tijdens je werk.

Opleiding en operationele vereisten voor lijfwachten

Mensen die zich inschrijven voor een opleiding tot lijfwacht krijgen meestal een langere opleidingsperiode aangeboden die zij afronden door middel van afstandsonderwijs, online of via correspondentie. Soms kan een cursus echter worden voltooid door middel van klassikale instructie in een school of hogeschool. Elke cursus is anders, en elke agent wordt op een andere manier opgeleid; hierdoor zal een professionele agent relatief vertrouwd zijn met het gebied waarin hij beschermt.

 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.