De rol van de Marokkaanse

Immigration assistant

Hoewel de functie volledig klantgericht is, moet u professioneel zijn en verantwoordelijk voor de dienstverlening van begin tot eind van het contract, waarbij u zowel de werkgever als de ontvanger in het oog houdt. U moet het contractproces promoten en navigeren. U moet een breed scala aan feiten en verklaringen verzamelen over het doel van het werk (status van migratieagent, rechten en plichten van werkgever en werknemer, relevantie van de ontvanger voor het werk en vereisten). Het beste van alles is dat je je persoonlijke werkplek Elfjes zult ontmoeten. Als een immigratieassistent bent u er om ervoor te zorgen dat uw bedrijfskantoor krijgt het maximale uit de overheid toekenning van burgerschap. Je informeert je met hart en ziel over Nederlands en internationaal recht en Nederlandse en internationale identiteitsbewijzen en vaardigheden en de Nederlandse taal. Daarnaast zult u schriftelijke, technische en mondelinge briefings voorbereiden en bijwonen over belangrijke aspecten van het visumaanvraagproces. Dit alles maakt u tot een waardevolle hulpbron en een aanwinst voor uw collega, die alle tijd en moeite zal nemen om zijn/haar baan en levenskwaliteit te beschermen. Marokkaans – Afrikaanse gezinshereniging Je zult ook betrokken zijn bij de eerste oproep van gezinshereniging voor Marokkaanse en Afrikaanse regionale gezinnen in Nederland. Door de indirecte aanstelling van meer dan 40.000 migranten die zich bij hun gezin willen voegen, kan Nederland bijdragen aan de ondersteuning van een effectieve re-integratie van migranten in het Nederlandse leven van alledag. Als immigratieassistent beheert u alle inkomende en uitgaande adoptieprocedures die door de wettelijke instanties en de andere aanbieders van sociale bijstand worden gestart om ervoor te zorgen dat een naadloze integratie van migranten in de Nederlandse samenleving wordt gewaarborgd, om automatisch in aanmerking te komen voor twee lokale ouderschapsuitkeringen en om deel te nemen aan opvangsamenwerkingsverbanden voor de opvang van migranten. U zult ook betrokken zijn bij regelmatige bijeenkomsten en gesprekken met de directeur van Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk om de behoeften en voorkeuren van de nieuwkomers te beoordelen en hun formele aanvragen voor gezinshereniging en andere verwante diensten te bespreken. Iedereen die in Nederland op de arbeidsmarkt komt, wordt geïnformeerd, welkom geheten en krijgt zinvolle mogelijkheden voor sociale interactie en leren. Welkom in de liefdevolle familie van de Nederlanders: multiculturele vertegenwoordiging; dienstverlening De allereerste persoon voor elke aankomst op de drempel van de Nederlandse werkplek is de Libanese, Jordaanse of Iraakse Legal Permanent Resident (LPR). Wij werken samen met organisaties voor sociale bijstand en particuliere advocatenkantoren om zowel de drukbezette als de druk-werkende te helpen. Alle diensten die aan migranten worden aangeboden, kunnen inhouden dat verschillende soorten juridische expertise moeten worden samengebracht. U bent het eerste aanspreekpunt voor de bevoegde plaatselijke autoriteiten en andere soorten ondersteunende diensten. De innovatieve sociale bijstandsdiensten in Nederland 168 ONA is een uitstekend voorbeeld van de mondiale talentenpool die ten dienste staat van Nederland, de meest hoog-opleidingsintensieve samenleving in de EU. Nederland is een belangrijke natiestaat in een steeds meer geglobaliseerde wereld. Het kan bijdragen tot de integratie van meer hoogopgeleide migranten in een gastsamenleving die wordt aangedreven door een geassimileerd welvaartsstelsel. Op die manier zorgt het voor een grotere diversiteitsintegratie in Nederland en maakt het zo de afname van bijstandsafhankelijkheid mogelijk. Deskundigheid op het gebied van cultuur- en kennisintegratie die vanaf het begin wordt gestimuleerd, alsmede actieve betrokkenheid bij migranten vanaf het begin, vergemakkelijken de overname van Nederlandse, Afrikaanse en andere culturen in het personeelsbestand. De mate van culturele betrokkenheid bij de werknemers wordt vaak afgemeten aan het zichtbare Afrikaanse gezicht. Een andere manier om over cultuur- en kennisintegratie na te denken is te denken aan een bedrijfseigenaar die klanten keer op keer de waarheid vertelt zodat zij elke avond terug blijven komen. Bij de derde bedrijfsidentiteit gaat het echter niet alleen om de identiteit van het bedrijf als geheel, maar ook om de eigen dubbele identiteit van de werknemers. Het is de derde identiteit van een niet-Nederlander die in Nederland woont. Daarom werd gevraagd of men zich als allochtoon georiënteerde dienstdoende manager gedraagt en vervolgens een specifieke identiteit opbouwt in termen van het Nederlandse merk. # Is het staatsburgerschap een moeilijke kwestie? In tegenstelling tot sommige Europese landen garandeert de Nederlandse overheid in principe de toelaatbaarheid en het recht om als migrant in Nederland te verblijven en te werken. De Nederlandse regering verwacht van al haar burgers dat zij in het land wonen of voor 12 april 2001 in Nederland hebben gewoond, en dat zij geen dubbele nationaliteit hebben. Dit wordt bewerkstelligd door wetgeving zoals de Wet van 2 juli 2001 inzake het Akkoord van Schengen, “Stel = tussen Schengen”, die bijvoorbeeld eist dat een dubbele nationaliteit ten minste twee jaar in het Nederlandse “thuisland” moet zijn alvorens het Schengengebied te betreden. Het is sinds de verkiezing van Althaer in 2005 de bedoeling van de Nederlandse regering om het staatsburgerschap te verlenen aan alle vreemdelingen die kunnen aantonen dat zij vóór juni 2001 lange tijd in Nederland hebben gewoond en voldoende belasting hebben betaald om Nederlanders te onderhouden, Nederlanders die genaturaliseerd zijn (naturalisatie is in Nederland niet automatisch), of “mijn” verblijfplaats hebben (ik bedoel banen of kleine persoonlijke giften).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.